top of page

STANDAARD

Basisvaardigheden

Bootcamps

mavo/havo/vwo

onderbouw & bovenbouw

Er zijn een aantal onderwerpen die de basis vormen voor alle leerstof door de jaren heen. Als je deze basisstof niet goed snapt en/of niet goed beheerst zal je hier gedurende je studie steeds opnieuw tegenaan lopen.

 

Je zal merken dat je minder gaat begrijpen van de wiskunde en nieuwe vaardigheden moeilijk aan kan leren. Dit alles kan ervoor zorgen dat je cijfers voor wiskunde gaan dalen en jijzelf steeds minder gemotiveerd wordt …..dit is jammer want geloof mij….als je het snapt….wordt wiskunde ook weer leuk!

 

Als jij je herkent in bovenstaande is de bootcamp Basisvaardigheden dan ook speciaal voor jou gemaakt. In korte tijd zal je op een leuke manier onderwerpen zoals rekenen met letters of het toepassen van de rekenregels weer goed gaan begrijpen en nieuwe leerstof zal dan voor jou een leuke uitdaging worden.

Kies je voor Basisvaardigheden I dan zal je aan het einde de volgende belangrijke vaardigheden beheersen:

 • Het rekenen met (negatieve) getallen, de bijbehorende rekenregels en het gebruik van getallen in assenstelsels. Ook wordt de rol van het getal 0 uitgebreid besproken.

 • Herleiden: rekenen met letters, waar ook wordt stilgestaan bij het uitwerken van haakjes.

 • Rekenen met breuken. Het optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen van breuken wordt behandeld, zowel voor getallen alsook voor breuken met letters.

 • Rekenen met kwadraten en wortels. Hoe dien je dit te gebruiken en hoe kun je deze ook weer herleiden.

Kies je voor Basisvaardigheden II dan zal je aan het einde de volgende belangrijke vaardigheden beheersen:

 • Het rekenen met procenten, met name ook hoe je procentuele veranderingen makkelijk kunt uitrekenen

 • Rekenen met machten. Hoe werken de rekenregels en hoe kun je machten ook weer herleiden

 • Oplossen van vergelijkingen met machten

 • Oplossen van gebroken (met breuken) vergelijkingen en wortelvergelijkingen

Basisvaardigheden BC
Successful education concept. Students o

Welkom op de Standaard Bootcamp pagina. Hier vind je een overzicht van de verschillende Standaard Bootcamps die zijn ontwikkeld.

Standaard Bootcamps worden geregeld ingezet als voorbereiding voor een wiskunde toets.

Daarnaast zijn veel voorkomende thema's nu verwerkt in Standaard Bootcamps.

Kijk gerust verder op deze pagina en je zult merken dat we je zeker kunnen helpen.

Bij SnapWiskunde weten we zeker dat ook jij straks kan roepen:

 

"Ik snap het!"

Werken met

en oplossen van Lineaire Formules

mavo/havo/vwo

onderbouw & bovenbouw

Aan het eind van deze bootcamp zul je de volgende vaardigheden beheersen:

 • Wat zijn de kenmerken van Lineaire Formules en hoe teken ik de bijbehorende grafieken?

 • Drie manieren om eenvoudig Lineaire Formules op te stellen

 • Bepalen van snijpunten van Lineaire Formules, maar ook hoe zit het nu met snijpunten bepalen van de x-as en de y-as

Tricky math equation on the green School
BC Lin Form
General quadratic equation and the formu

Werken met

en oplossen van Kwadratische Formules

mavo/havo/vwo

onderbouw & bovenbouw

Aan het eind van deze bootcamp zul je de volgende vaardigheden beheersen:

 • Ontbinden in factoren

 • Vormen van kwadratische formules

 • Bepalen van snijpunten en toppen van kwadratische functies

 • 3 manieren om kwadratische vergelijkingen op te lossen

BC Kwadr Form

Vlakke

Meetkunde

mavo/havo/vwo

onderbouw & bovenbouw

Aan het eind van deze bootcamp zul je de volgende vaardigheden beheersen:

 • Hoeken en Symmetrie

 • Stelling van Pythagoras

 • Goniometrie

 • Middelloodlijn, bissectrice, omtrek en oppervlakte bepalen

Several triangles and their math propert
BC Vlakke meetkunde
Gaussian, bell or normal distribution cu

Statistiek I

mavo/havo/vwo

onderbouw & bovenbouw

Aan het eind van deze bootcamp zul je de volgende vaardigheden beheersen:

 • Interpoleren/Extrapoleren

 • Centrum en spreidingsmaten

 • Telproblemen

 • Boxplot

BC Statistiek

Statistiek II

havo/vwo

Wiskunde A

Aan het eind van deze bootcamp zul je de volgende vaardigheden beheersen:

 • Grafische weergave van data (histogram, frequentiepolygoon, cumulatieve frequentiepolygonen, boxplot, dotplot en spreidingsdiagram)

 • Verdelingen

 • Normale verdelingen en betrouwbaarheidsintervallen

 • Het Formuleblad

Graph of normal curve on a grid.jpg
Statistiek II
Wiskunde les

Werken met Formules

havo/vwo

Wiskunde A & B

Aan het eind van deze bootcamp zul je de volgende vaardigheden beheersen:

 • Vergelijkingen en ongelijkheden oplossen (met en zonder GR)

 • Formules herleiden

 • Vrijmaken van variabelen

 • Substitutie

 • Redeneren met formules

Werken met Formules

Differentiaal

rekening

havo/vwo

Wiskunde A & B

Aan het eind van deze bootcamp zul je de volgende vaardigheden beheersen:

 • Toenamediagrammen

 • Differentiequotiënt, helling en raaklijn

 • Rekenregels voor differentiëren

 • Optimaliseren en conclusies trekken uit de grafiek van de afgeleide

Solving differential calculus. Isolated
Differentiaalrekening
machten log.jpg

Werken met Machten, Exponenten, Logaritmen

havo/vwo

Wiskunde A & B

Aan het eind van deze bootcamp zul je de volgende vaardigheden beheersen:

 • Machts en Exponentiële formules

 • Rekenen met machten

 • Exponentiële groei

 • Rekenen met Logaritmen

 • Afgeleiden van exponentiële en logaritmische functies

Machten

Integraal

rekening

havo/vwo

Wiskunde A & B

Aan het eind van deze bootcamp zul je de volgende vaardigheden beheersen:

 • Primitiven en integralen

 • Rekenregels primitiveren

 • Oppervlakte en inhoud

 • Toepassen van integralen

 

Fundamental theorem in differential and
Integraalrekening
Several triangles and their math propert

Meetkunde

havo/vwo

Wiskunde A & B

Aan het eind van deze bootcamp zul je de volgende vaardigheden beheersen:

 • Goniometrie, Pythagoras en oppervlakte

 • Sinusregel en Cosinusregel

 • Afstanden bij punten en lijnen

 • Cirkels: vergelijkingen, raaklijnen

Meetkunde

Goniometrie

havo/vwo

Wiskunde A & B

Aan het eind van deze bootcamp zul je de volgende vaardigheden beheersen:

 • Goniometrische functies

 • Sinusoïden - tekenen en opstellen

 • Goniometrische vergelijkingen exact oplossen

 • Som-, verschil- en verdubbelingsformules

 • Afgeleiden en primitieven

Trigonometry. School Chalkboard Function
Goniometrie
Closeup shot of complex math formulas on

Rijen

havo/vwo

Wiskunde A & B

Aan het eind van deze bootcamp zul je de volgende vaardigheden beheersen:

 • Rekenkundige rijen

 • Meetkundige rijen

 • Getallenrijen

 • Somrijen

Rijen
bottom of page